TIN TỨC CÁC BÁO

Chuyên đề giáo dục

Nước nóng, nước nguội

Nước nóng, nước nguội

Nước nóng, nước nguội – Học cách ứng xử Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ Trung đoàn thường hay quát mắng chiến sĩ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ...